Հետադարձ կապ


+374 (43)108587

[email protected]

Մենք կարևորում ենք հետադարձ կապը. օգտատերերի (ուղևորներ, վարորդներ) կարծիքները և առաջարկները` սպասարկման որակի բարձրացման, օգտատերերի գոհունակության բավարարման, ինչպես նաև նկատված թերացումների վերացման համար: